Correctiewerk | Taalzeker

Naast het geven van taaltrainingen en het ontwikkelen van lesmateriaal verzorg ik ook correctiewerk. Heb je een Nederlandse tekst die je graag wilt laten controleren, dan heb je aan mij een prima pietje precies! Een foutloze tekst op het gebied van grammatica, spelling en interpunctie, opgesteld in de juiste toon, is een vereiste om serieus genomen te worden. Schriftelijke communicatie staat of valt met de kwaliteit van een tekst.

Interessante opdrachten voor leuke klanten

Voor adviesbureau ORGA heb ik assessmentrapporten gecorrigeerd. Verder heb ik voor de Inspectieraad (ministerie van Binnenlandse Zaken) de eindredactie verzorgd van het boek ‘De inspecteur-generaal. Leidinggeven aan toezicht’, geschreven door Ferdinand Mertens en Pierre Spaninks. Nieuwsgierig? Het boek is te downloaden als pdf-bestand.

De inspecteur-generaal

Ook het ‘Begrippenkader rijksinspecties’ van de auteurs Rob Velders en Meindert Brunia is een publicatie van de Inspectieraad die ik met plezier heb geredigeerd. Dit boek kun je downloaden als pdf-bestand.

Begrippenkader rijksinspecties