Mijn favoriete schrijfoefening in Tekstblad

In december mocht ik een bijdrage leveren aan de serie ‘Mijn favoriete schrijfoefening’ in Tekstblad, hét tijdschrift over tekst en communicatie – voor iedereen die professioneel in tekst is geïnteresseerd. Ik koos voor de dictoglos.

Ken je deze werkvorm nog niet? Lees dan het artikel:

De dictoglos

Doel: een tekst reconstrueren met aandacht voor inhoud, vorm en spelling
Te gebruiken in: elke situatie
Aantal deelnemers: groepen
Uitvoering: klassikaal, daarna in groepjes van drie of vier
Benodigdheden: pen en papier
Tijd: 45 minuten tot 1 uur

Aanpak De dictoglos is een activerende werkvorm die aardig wat bekendheid geniet in de wereld van de trainingen Nederlands als tweede taal (NT2). In schrijftrainingen voor Nederlandstaligen is deze werkvorm zeker ook geschikt – de hoogste tijd dus om de oefening hier onder de aandacht te brengen. Een dictoglos is een variant op het dictee en bestaat uit vijf stappen:

1) voorbereiding: geef de cursisten informatie over het onderwerp van de tekst die je gaat voorlezen. Het is belangrijk dat de tekst maximaal 200 woorden telt en een goede opbouw heeft.
2) ‘dictee’: lees de tekst tweemaal voor in normaal spreektempo, niet op dicteersnelheid. De eerste keer mogen de cursisten alleen luisteren, bij de tweede keer maken ze aantekeningen.
3) reconstructie: vervolgens proberen ze in groepjes van drie of vier de tekst te reconstrueren. Hiervoor maken ze gebruik van hun aantekeningen. Per groepje wordt één gezamenlijke tekst geschreven die inhoudelijk overeenkomt met het origineel. De grammatica en spelling moeten correct zijn. Let op: het hoeft geen exacte kopie van het origineel te zijn.
4) analyse en correctie: laat de groepjes elkaars tekst nakijken.
5) feedback: deel tot slot de originele tekst uit en laat deze vergelijken met de reconstructies. Zo kunnen de cursisten controleren of de inhoud klopt. Bovendien hebben ze dan een voorbeeld van een grammaticaal goede en correct gespelde tekst.

Nabespreking Al tijdens de reconstructiefase kun je als trainer zien of de cursisten het doel van de oefening hebben begrepen. Het gaat er namelijk om dat ze de kennis die ze in de training hebben opgedaan, nu zelf in praktijk brengen. Als je bijvoorbeeld aandacht hebt besteed aan structuurwoorden, dan verwacht je dat ze die gebruiken in de tekst die ze samen schrijven. Omdat ze in groepjes werken, kunnen ze elkaar helpen door de anderen erop te wijzen. Mocht niemand over structuurwoorden beginnen, dan kun je even een tip geven om ze op weg te helpen.

Resultaat en toepassing Het belangrijkste van de dictoglos is dat de cursisten samenwerken om tot een goede tekst te komen. Een ander onderwerp dan structuurwoorden is natuurlijk ook mogelijk, zoals het gebruik van de passiefconstructie of werkwoordspelling; het is maar wat je wilt oefenen.

Emily Palmer, www.taalzeker.nl, geeft al vijftien jaar met veel enthousiasme NT2-les aan hoogopgeleiden. Daarnaast geeft ze schrijfvaardigheidstrainingen, verzorgt ze workshops voor NT2-docenten en ontwikkelt en redigeert ze educatief materiaal. Ze is auteur van de lesmethode Nederlands naar perfectie (niveau B2 naar C1).

Bron: Tekstblad, nummer 5 van 2016

09 januari 2017 door Emily
Categorie: Blog, Werkvormen | Tags: , , , , , , , | Laat een bericht achter

Schrijf een bericht

Verplichte velden zijn gemarkeerd *