Mijn favoriete websites voor taaltrainingen

Staatsexamen NT2
Het Groene Boekje
Taalunieversum
Onze Taal

Creatief lesgeven? Maak een puzzel voor je cursist op Puzzlemaker.

Taalzeker is lid van de BVNT2, beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal.

Educatief materiaal

Nederlands naar perfectie, van niveau B2 naar C1, uitgeverij Coutinho

Mijn werkzaamheden voor ThiemeMeulenhoff:
Libre Service 4e édition, lesmethode Frans voor havo en vwo in de bovenbouw
Flash infos, nieuwsbrief voor docenten Frans

Vertalingen

Taalzeker staat ingeschreven bij:
Bureau btv (wbtv-nr. 1570)
Voor vertalingen uit en naar het Duits kunt u terecht bij NedDuits.
Voor taaltrainingen, tolkdiensten en vertalingen Italiaans verwijzen wij u naar Lettere.

En verder …

Deze website is gebouwd door Bytedust.